Presunout na hlavní obsah

Základní informace

Objevte sportovní předpoklady vašich žáků

Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje alespoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky dětí zaznamená do adminu, aby dětem mohla být ve spolupráci se společností SportAnalytik zdarma vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které pro děti obdrží na konci školního roku.

Pokud do Olympijského diplomu učitel zapojí více než 50% třídy, obdrží navíc Společný diplom pro třídu, díky kterému získají přehledné statistiky výkonů dětí.