Presunout na hlavní obsah

Postupová soutěž škol

Učitelé mohou žáky v adminu Sazka Olympijského víceboje přihlásit do každoroční soutěžní části Odznaku všestrannosti a přes okresní a krajská kola s nimi postoupit třeba až do republikového finále, dvoudenní sportovní akci za účasti známých osobností nejen ze světa sportu. Přihlášení na soutěž by mělo předcházet plnění disciplín v hodinách tělocviku. Výsledky dětí by správně měly sloužit jako nominační kritéria v rámci školy.

Okresní kola

 • obvykle v období od března do dubna
 • disciplíny, ve kterých se soutěží:
  • medicinbal
  • švihadlo
  • trojskok z místa snožmo
  • kliky
  • volitelná disciplína: běh na 1000 m, dribling nebo plavání

Krajská kola

 • obvykle v průběhu května
 • disciplíny, ve kterých se soutěží:
  • sprint 60 m
  • skok do dálky
  • shyby
  • lehy-sedy
  • hod míčkem
  • volitelná disciplína: běh na 1000 m, dribling nebo plavání (pořadatel musí vypsat alespoň dvě z nich).

Republikové finále

 • v první polovině září
 • dvoudenní akce
 • disciplíny, ve kterých se soutěží 1. den:
  • sprint 60 m
  • skok do dálky
  • medicinbal
  • shyby
  • švihadlo
 • disciplíny, ve kterých se soutěží 2. den:
  • trojskok z místa
  • kliky
  • lehy-sedy
  • hod míčkem
  • volitelná disciplína: běh na 1000 m, dribling nebo plavání
 • doprovodný program:
  • slavnostní zahájení
  • exhibice osobností ve vybraných disciplínách Odznaku všestrannosti
  • závod učitelů v kompletním Odznaku všestrannosti
  • BeActive Village - odpočinková a zábavná zóna

Kdo může v soutěžní části startovat

Žákyně a žáci, kteří v roce konání postupové soutěže dosáhnou:

 • pro soutěž družstev věku od 11 do 14 let (včetně)
 • pro soutěž jednotlivců věku od 10 do 15 let (včetně)

Každá škola může přihlásit jedno družstvo a nejvýše 16 jednotlivců.

Družstvo tvoří 4 dívky a 4 chlapci stejné školy. Družstvo vede jeden vedoucí starší 18 let.

Postupový klíč

Přihlášení na okresní kolo

Stačí žáky po přihlášení do adminu (tlačítko Přihlášení v pravém horním rohu této stránky) registrovat k účasti na okresním kole.

Postup na krajské kolo

Je nutné absolvovat okresní kolo v daném kraji.

Družstva:

 • při účasti 1–5 družstev postupuje první družstvo (vítěz okresního kola) do krajského kola,
 • při účasti 6 a více družstev postupují dvě družstva (1. a 2. místo v okresním kole) do krajského kola,
 • dále postupují nejlepší družstva podle získaných bodů, a to až do celkového počtu 12 družstev (kapacita pro družstva na krajském kole).

Jednotlivci:

 • 1. a 2. dívka z okresního kola z každého ročníku narození
 • 1. a 2. chlapec z okresního kola z každého ročníku narození

Postup na republikové finále

Při absolvování krajského kola

Družstva:

 • 1. a 2. družstvo z krajského kola,
 • dále postupují nejlepší družstva podle získaných bodů v krajském kole do celkového počtu, který se stanovuje v obecných propozicích na příslušný rok.
  • v případě neuskutečnění předepsaného šestiboje v krajském kole (např. kvůli nepřízni počasí nebo při změně disciplín z jiného důvodu) postupují pouze družstva na 1. a 2. místě.

Jednotlivci:

 • 1. dívka z krajského kola z každého ročníku
 • 1. chlapec z krajského kola z každého ročníku

Donominace nejlepších jednotlivců ze školní části Odznaku všestrannosti

Do republikového finále postupují jednotlivci, kteří v rámci plnění disciplín odznaku v hodinách tělesné výchovy dosáhli špičkových výkonů:

 • žáci podle získaných bodů v rámci školní části Odznaku všestrannosti do celkového počtu 24 účastníků republikového finále v každém ročníku narození
  • musí mít v adminu Sazka Olympijského víceboje vloženo všech deset výsledků u disciplín odznaku, aby mohly být vytvořeny tabulky pro donominaci.

Bodování

Podle bodovacích tabulek Odznaku všestrannosti.

Do celkového součtu bodů družstva se počítají součty tří nejlepších dívek a tří nejlepších chlapců. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev je rozhodující součet bodů třetí dívky a třetího chlapce.