Presunout na hlavní obsah

Zjistili jsme, že používáte starý prohlížeč, který bohužel nedokáže správně zobrazit všechny prvky této stránky. Prosíme, stáhněte si jeden z novějších prohlížečů, například Google Chrome nebo Firefox, který se aktualizuje sám a zajistí vám komfortní a ničím nerušené surfování.

Stáhnout Google Chrome Stáhnout Firefox

Gy., Kadaň, 5. května 620

O naší škole

Za dvě století existence kadaňského gymnázia, nejprve německého a později českého, se v jeho pedagogickém sboru i mezi studenty objevila řada vědecky erudovaných a mravně obdivuhodných osobností, Čechů, Němců a Židů, jejichž význam dalece přesáhl hranice českých zemí a střední Evropy. Škola nabízí vzdělání založené na sdílených hodnotách – úcta, spravedlnost, pozitivní vztah k výuce, odvahu prosazovat názory své a respektovat názory jiných. Studenti jsou připraveni na celoživotní vzdělávání, které jim poskytuje odbornost a kreativitu v měnícím se světě. Na naší škole studuje přes 300 studentů a pracuje přes 30 zaměstnanců. Všichni společně vytváříme různorodou a přátelskou komunitu.

Naše poslání
Našim hlavním cílem je vychovat vynikající osobnosti, které budou chápat hodnotu znalostí, vážit si jich a nebudou se je zdráhat poskytnout společnosti.


Naše vize

Naše škola je respektovaná instituce v regionu poskytující vysoce kvalitní a komplexní vzdělání. Škola využívá nejmodernější metody a přístupy ke vzdělávání, které propojuje s tradičními přístupy. Jsme otevřená škola nabízející mimo vzdělávacích služeb také kulturní a populárně naučné aktivity pro veřejnost. Absolventi Gymnázia studují na prestižních českých a zahraničních vysokých školách a následně se uplatňují ve výzkumu, komerční a státní sféře. Se studenty podporujeme snižování zátěže životního prostředí a pomáháme rozvíjet region okolo nás. Škola má plnou podporu zřizovatele Ústeckého kraje a partnerů (města Kadaně, univerzit a významných firem v regionu). Gymnázium je financováno z více nezávislých zdrojů.


Naše hodnoty

Naše škola respektuje a vyznává základní demokratické hodnoty. Svobodu, která respektuje individualitu studentů a možnost volby směru vzdělání. Úctu vůči pravidlům a tradicím školy a spravedlnost při řešení problémů. Zodpovědnost za studium ve škole ze strany studentů, pedagogů a rodičů.